Hůlková dřeva

Následující popis sil a vlastností jednotlivých dřev používaných k výrobě hůlek pochází ze zápisků, které během své dlouhé kariéry posbíral pan Garrick Ollivander, všeobecně pokládaný za nejlepšího výrobce hůlek na světě. Jak vidno, pan Ollivander pevně věří tomu, že hůlková dřeva mohou vnímat a dokonce si vybírat téměř stejně dobře jako lidé. Na úvod svých poznámek pan Ollivander dodává toto: „Každá hůlka je jedinečná a na jejím výjimečném charakteru se podílí strom i magická bytost, ze které je dodána patřičná ingredience. Navíc od chvíle, kdy hůlka nalezne svého ideálního majitele, se od něho začne učit, ale také začne vychovávat jeho samotného. Proto se k následujícímu musí přistupovat pouze jako k všeobecným poznámkám o dřevech, která používám k výrobě hůlek nejraději, a ne jako k popisům hůlek samotných. Pouze menšina stromů dokáže vyprodukovat patřičně kvalitní dřevo, ze kterého lze vyrobit dobrou hůlku (ale také pouze menšina lidí dokáže ovládat magii, že). Vyžaduje letité zkušenosti určit, které z nich má ten dar, ale je to snazší, pokud lze v listí nalézt hnízdo kůroleza, neboť ten nikdy nesídlí na obyčejných stromech. Následné poznámky o různých hůlkových dřevech lze považovat jen za takový začáteční bod, neb toto je celoživotní studium a i já sám se stále učím s každou novou hůlkou, kterou vyrobím a naleznu k ní příhodného majitele.“

(Popisky jednotlivých dřev jsou publikovány postupně, každý týden se tu objeví jeden odstavec o hůlkovém stromu. – pozn. překl.)

Akácie

Velmi neobvyklé hůlkové dřevo, z něhož, jak se mi zdá, pochází hůlky tak trochu lstivé a úskočné, které často odmítnou spolupracovat s kýmkoliv jiným než se svým majitelem a které jsou nejlepší a nejúčinnější v rukou těch nejnadanějších. Tato citlivost je činí obtížně přiřaditelnými, a proto jich mám ve skladu pouze málo pro ty čarodějky a kouzelníky, kteří jsou dostatečně jemní; pro akát se nehodí to, čemu se říká ,bum-a-puf‘ magie. Pokud najde dobrého majitele, akáciová hůlka může poskytnout hodně energie, avšak nebývá takto často využívána kvůli zvláštnosti jejího temperamentu.

Anglický dub

To jsou hůlky vhodné v časech dobrých i zlých, a jsou věrnými přáteli kouzelníků, kteří si je zaslouží. Hůlky z anglického dubu požadují po svých partnerech sílu, odvahu a věrnost. Méně známý je fakt, že majitelé těchto hůlek mívají silnou intuici a často jsou přitahováni přírodní magií obklopující tvory i rostliny, jež jsou pro kouzelníky nezbytné jak na jejich kouzla, tak pro potěšení. Dub je nazýván králem lesa vládnoucím od zimního do letního slunovratu, a tudíž by jeho dřevo mělo být získáváno pouze v této době (královnou v čase, kdy den začíná znovu ubývat, je cesmína, takže ta by zase měla být sbírána pouze s koncem roku. Z toho možná plyne ona stará pověra: “když jeho hůlka z dubu a její z cesmíny, vzít se by byl omyl nesmírný”, kteréžto pořekadlo mi osobně připadá jako nesmysl). Říká se, že Merlinova hůlka byla z anglického dubu (ale ježto se jeho hrob nikdy nenašel, nejsou pro to žádné důkazy). Majitelé:  Rubeus Hagrid

Borovice

Hůlka vyrobená z rovnovláknitého dřeva borovice si vždy vybírá ty, kdož jsou nezávislí a samostatní, a bývají považováni za osamělé, zvláštní a možná i tajemné. Borovicové hůlky chtějí být používány kreativně, a na rozdíl od mnohých se bez protestů podvolí novým metodám a zaklínadlům. Mnoho hůlkařů tvrdí, že borovicové hůlky vyhledávají a také odvádějí nejlepší práci majitelům, kteří jsou předurčeni se dožít vysokého věku, a já mohu potvrdit, že jsem ještě nikdy neznal kouzelníka s borovicovou hůlkou, který by zemřel mladý. Borovicová hůlka také patří k těm, které jsou nejvíce vnímavé vůči non-verbálním kouzlům.

Buk

Správný protějšek bukové hůlky bude, pokud mladý, tak na svůj věk moudřejší, pokud dospělý, pak bohatý v porozumění a zkušenostech.  Bukové hůlky velmi málo slouží omezeným a netolerantním. Takoví čarodějové a čarodějky, obdržíce bukovou hůlku bez řádného vybrání (prahnouce po této nejvíce žádané, nádherně barevné a velmi drahé hůlce) se poté často objevují na prazích domů zkušených hůlkařů – včetně toho mého – chtíce vědět, proč jejich úžasná hůlka nefunguje pořádně. Pokud však buková hůlka najde toho správného majitele, je schopná jemnosti a umění, které lze velmi zřídka nalézt u jakéhokoliv jiného dřeva, a proto má tak dobrou pověst.

Cedr

Kdykoliv se setkám s někým, kdo u sebe nosí hůlku z cedru, najdu u něho silnou osobnost a neobvyklou loajalitu. Můj otec, Žervé Ollivander, vždycky říkával „Nikdy neoklameš majitele cedrové hůlky.“ A já souhlasím: cedrová hůlka najde dokonalý domov právě tam, kde je důvtip a postřeh. Avšak já bych šel v tomto tvrzení ještě dál než můj otec a dodal bych, že jsem nikdy nepotkal nositele cedrové hůlky, kterého by bylo radno rozzuřit, obzvláště pokud je ublíženo jeho blízkým. Čarodějka nebo čaroděj, kteří byli vybráni hůlkou z cedru, v sobě mají potenciál být nebezpečnými protivníky, což často bývá nepříjemným překvapením pro ty, kteří je lehkomyslně vyzvali k souboji.

Cesmína

Cesmína je jedním z vzácnějších hůlkových dřev; jakožto odjakživa považována za ochranářskou, cesmínová hůlka nejraději pracuje s těmi, co bývají vznětliví a mohou potřebovat pomoc při přemáhání hněvu. Zároveň si však vybírají i ty, kteří jsou namočeni v nějakém nebezpečném a často duchovním hledání. Cesmínové dřevo je z těch, jejichž schopnosti se velmi liší v závislosti na jádru hůlky, a je všeobecně velmi těžké skloubit cesmínu s perem fénixe, jelikož její těkavost se zvláštním způsobem střetává s nestranností fénixova pera. Pokud se však výjimečně stane, že se je podaří zkombinovat, pak by jim raději nic a nikdo neměl stát v cestě. Majitelé: Harry Potter

Cypřiš

Cypřišové hůlky jsou spojovány s urozeností. Velký hůlkový výrobce působící ve středověku, Geraint Ollivander, napsal, že byl vždy poctěn, když udal cypřišovou hůlku, protože věděl, že potkává čarodějku či čaroděje, kdož zemřou hrdinskou smrtí. Bohudík, v dnešních méně krvelačných časech vlastníci cypřišových hůlek musí málokdy pokládat své životy, ačkoliv bezpochyby by to mnoho z nich udělalo, pokud by to bylo třeba. Hůlky z cypřiše nalézají své partnery v statečných, troufalých a sebeobětavých – v těch, kdo se nebojí čelit stínům v myslích svých i ostatních. Majitelé:  Remus Lupin

Černý bez

Je to snad nejneobvyklejší hůlkové dřevo, navíc se o něm říká, že přináší smůlu, a hůlky z něho vyrobené lze velmi těžko ovládnout. Má v sobě velmi silnou magii, ale odmítá zůstat s kýmkoliv, kdo není ve své společnosti nadřazený. Pouze pozoruhodní a výjimeční čarodějové si dokáží bezovou hůlku udržet po delší dobu. Staré pořekadlo „bezová hůlka, chudoby půlka“ má své základy v strachu z této hůlky, avšak stará pořekadla jsou neopodstatněná, a ti naivní hůlkaři, kteří odmítnou pracovat s černým bezem, tak dělají spíše proto, že pochybují, že by pak své výrobky prodali, než proto, že by z něho měli strach. Pravdou je, že pouze velmi neobyčejný kouzelník najde svůj dokonalý protějšek v černém bezu, a když tato vzácná situace nastane, jsem přesvědčený, že daná čarodějka či kouzelník jsou osudem vybráni pro nějaké mimořádné poslání. Navíc jsem během svého studia odkryl další zajímavý fakt, a to, že vlastníci těchto hůlek téměř vždy cítí silné spříznění s vlastníky hůlek z jeřábu.

Černý ořech

Jsa méně častými než ty z klasického ořechu, hůlky vyrobené z černého ořechu hledají pána s dobrými instinkty a velkým porozuměním. Dřevo z černého ořechu je velice pěkné, avšak ne zrovna nejlehčí k ovládnutí. Má jednu vyslovenou výstřednost, a to že je neobvykle vnímavé vůči vnitřnímu konfliktu, přičemž velmi poklesne jeho síla, pokud se jeho vlastník pokusí o jakýkoliv sebeklam. Pokud čarodějka nebo kouzelník nemohou, anebo nechtějí být k sobě upřímní, hůlka často přestane správně fungovat a musí být předána novému vlastníkovi, pokud má opět nabýt svých původních kvalit. Nicméně nalezne-li upřímného, sebevědomého majitele, stane se z ní jedna z nejvěrnějších a nejpůsobivějších hůlek se zvláštními vlohami pro všechny způsoby zaklínání.

Červený dub

O červeném dubu často uslyšíte laickou povídačku, že je spolehlivou známkou horké povahy svého majitele. Ve skutečnosti je ideálním partnerem pro hůlku z červeného dubu ten, kdož oplývá neobvykle rychlými reakcemi, což z ní činí perfektní hůlku pro kouzelnické souboje. Vyskytuje se mnohem méně než Anglický dub, a přišel jsem na to, že mistr hůlky z červeného dubu má rychlé pohyby, je bystrý a přizpůsobivý, a často má v zásobě nějaké jedinečné kouzlo, které sám vymyslel. V bitvě je velmi dobré mít někoho takového po svém boku. Podle mého názoru se hůlky z červeného dubu vyskytují mezi těmi nejkrásnějšími čarodějkami a kouzelníky.

Dřín

Dřín je jeden z mých osobních favoritů, navíc jsem zjistil, že vybírání vlastníka hůlkou z dřínu je vždy velmi zábavné. Dřínové hůlky jsou nepředvídatelné a zlomyslné; mají hravou povahu a hledají partnery, kteří mají smysl pro humor a vzrušení. Bylo by však špatné myslet si, že dřínové hůlky nejsou schopny pořádné magie, když je tomu třeba; jsou známy tím, že dokáží vrhat výjimečné kletby v náročných podmínkách, a pokud je jejich majitel ještě patřičně chytrý a důvtipný, mohou být jejich kouzla přímo oslnivá. Zajímavou vlastností hůlek z dřínu je, že odmítají provádět neverbální kouzla a jsou často spíše hlučné.

Eben

Toto temně černé dřevo má působivý vzhled i reputaci, neb se velmi hodí ke všem typům bojové magie a také k přeměňování. Eben nalézá zalíbení v těch, kdo mají odvahu být sami sebou. Jakožto často nepoddajní, samostatní a spokojení s tím, že nezapadají, vlastníci ebenových hůlek se vyskytují jak v řadách Fénixova Řádu, tak na straně Smrtijedů. Dle mých zkušeností bych řekl, že nejlepším protějškem ebenové hůlky je ten, kdo se pevně drží svých přesvědčení nehledě na okolní tlak, a kdo se jen tak neodkloní od svých záměrů.

Habr

Má vlastní hůlka je dělaná z habru a proto je to ve vší skromnosti, pokud prohlašuji, že habrové hůlky si za své životní partnery vybírají talentované čarodějky a čaroděje s jedinou, čirou vášní, kterou by někteří mohli nazvat obsesí (ačkoliv já dávám přednost označení ‘vize’), která bude v podstatě vždy naplněna. Habrové hůlky se rychleji než většina ostatních hůlek sžije s majitelovým stylem kouzlení a získá tak vlastní osobnost, dokonce tak rychle, že ostatní lidé budou mít velký problém s ní vykouzlit i ty nejbanálnější formule. Habrové hůlky také vstřebají morální hodnoty svého majitele, ať už jsou jakékoliv, přičemž odmítnou udělat cokoliv – ať za dobrým či špatným účelem – co je proti zásadám jejich vlastníka. Jinak jsou habrové hůlky obzvláště dobře vylazené a vnímavé. Majitelé: Garrick Ollivander, Viktor Krum

Hloh

Jeden výrobce hůlek jménem Gregorovič kdysi napsal, že “z hlohu pochází zvláštní, protiřečící si hůlky plné paradoxů, stejně jako strom, který jim dal vzniknout; jehož listy a květy léčí, zatímco z trnitých větví čiší smrt.” I když obvykle s Gregorovičovými závěry nesouhlasím, shodneme se na tom, že hlohové hůlky jsou zvláštní a složité povahy, přesně jako čarodějky a kouzelníci, kteří se k nim nejlépe hodí. Hůlky z hlohu bývají velmi vhodné na léčivou magii, ale také jsou vynikající na kletby, a většinou jsem zpozoroval, že si rády vybírají čarodějky a čaroděje složité povahy nebo alespoň ty procházející obdobím vnitřního zmatku. Je složité stát se mistrem hlohové hůlky, a vždycky bych si pořádně rozmyslel, zda ji dát do rukou čarodějce či kouzelníkovi s prokázaným nadáním, protože důsledky by mohly být katastrofální. Hlohové hůlky mají jednu nebezpečnou vlastnost: pokud jimi vržená kouzla nejsou dobře zvládnutá, mají tendenci se odrážet zpět. Majitelé: Draco Malfoy

Hrušeň

Z tohoto do zlatova zbarveného dřeva se vyrábí hůlky se skvělými magickými schopnostmi, které ze sebe vydají to nejlepší, jsou-li v rukách přívětivých, šlechetných a moudrých čarodějek a kouzelníků. Majitelé hůlek z hrušně jsou, alespoň jak jsem doposud zažil, obvykle velmi oblíbení a respektovaní. Nevím o jediném případu, kdy by byla hrušňová hůlka nalezena ve vlastnictví čarodějky či čaroděje, kteří se dali na cestu černé magie. Hrušňové hůlky patří mezi ty nejpevnější a nejpružnější, a často jsem zpozoroval, že si zachovají vzhled nové hůlky i po několika letech nepřestálého používání.

Jabloň

Jabloňových hůlek se nevyrábí mnoho. Jsou mocné a nejvhodnější pro majitele s vysokými cíly a ideály, proto se toto dřevo špatně používá na černou magii. Tvrdí se, že držitele hůlky z jabloně čeká dlouhý a šťastný život a já jsem si všiml, že zákazníci s velkým osobním kouzlem najdou skvělý protějšek právě v jabloňové hůlce. Neobvyklá schopnost mluvit s ostatními magickými tvory jejich přirozenými jazyky se často vyskytuje u držitelů jabloňových hůlek, což platí i u oceňovaného autora díla Mořští lidé: obsáhlý průvodce jejich jazykem a kulturou, Dylana Marwooda. Majitelé: Dylan Marwood

Jasan

Hůlky vyrobené z jasanu přilnou ke svému pravému mistru a neměli by se tedy darovávat nebo předávat od jejich původního majitele, protože pak ztratí svou sílu a schopnosti. Tato vlastnost je ještě posílena, pakliže je jejich jádro z jednorožce. Staré pověry o hůlkách bývají od pravdy poněkud vzdáleny, avšak zjišťuji, že na té staré rýmovačce zmiňující se o jeřábových, kaštanových, jasanových a lískových hůlkách (jeřáb drbna je, kaštan bručí, jasan vzdoruje, líska skučí), je možná trochu pravdy. Ty čarodějky a čarodějové, kteří byli vybráni jasanovou hůlkou, většinou nejsou, pokud vím, snadno odklonitelní od svých domněnek a záměrů. Nicméně drzá nebo přespříliš sebevědomá čarodějka či čaroděj, která často trvá na vyzkoušení hůlky z tohoto renomovaného dřeva, bude zklamána jejími slabými účinky. Ideální vlastník sice může být tvrdohlavý, a zcela určitě bude statečný, avšak nikdy ne hrubý či arogantní. Majitelé:  Cedric Diggory, první hůlka Rona Weasleyho (původně Charlieho Weasleyho)

Javor

Již mnohokrát jsem zpozoroval, že ti, které si vybrala hůlka z javoru, jsou dobrodruhy a cestovateli od přírody. Javorové hůlky nerady zůstávají doma a mají raději trochu té ambice ve své čarodějce či kouzelníkovi, jinak jejich kouzla težknou a ztrácejí na výraznosti. Čerstvé výzvy a častá změna prostředí tuto hůlku doslova rozzařují a ona sama se jakoby leští, jak spolu se svým partnerem nabývá na schopnostech i věhlasu. Je to krásné a žádané dřevo, a hůlkově kvalitní javor patří již po staletí mezi nejdražší dřeva. Vlastnictví javorové hůlky bylo dlouho známkou vysokého postavení díky její pověsti jakožto hůlky těch, co to daleko dotáhli.

Jedle

Můj vznešený dědeček, Gerbold Ollivander, vždycky říkal hůlkám z tohoto dřeva “hůlka přeživších,” neboť je kdysi prodal třem kouzelníkům, kteří posléze prošli smrtelným nebezpečím bez zkřiveného vlásku. Však také toto dřevo pochází z jednoho z nejodolnějších stromů a hůlky z něj, o čemž není pochyb, vyžadují po svých kouzelnických protějšcích výdrž a jasný cíl; v rukách nerozhodných a proměnlivých se stávají pouze ubohou hračkou. Jedlové hůlky se obzvláště hodí na přeměňování a rády si vybírají vlastníky s cílevědomým, rozhodným, a někdy i poněkud zastrašujícím chováním. Majitelé:  Minerva McGonagallová

Jeřáb

Dřevo z jeřábu bylo vždy pro výrobu hůlek velmi oblíbeno, neboť má pověst dřeva mnohem více ochranného než kterékoliv jiné. Ze svých zkušeností vím, že toto dřevo je schopno učinit všechny druhy ochranných kouzel obzvláště silnými a špatně prolomitelnými. Říká se, že žádná čarodějka či kouzelník, kteří se dali na černou magii, nikdy neměli hůlku z jeřábu, a já osobně si nevybavuji jediný případ, kdy by nějaká z mých jeřábových hůlek šla působit ve světě zlo. Jeřáb má rád ty, kteří oplývají jasnou myslí a čistým srdcem, ale tato jeho touha po šlechetnosti ho nečiní slabým – vyrovná se i těm lepším hůlkám, a v soubojích ostatní často překoná.

Jilm

Neopodstatněná víra v to, že jilmové hůlky slouží pouze čistokrevným kouzelníkům, byla nepochybně započata jakýmsi vlastníkem hůlky z jilmu, který chtěl dokázat čistotu své vlastní krve, a co já jsem zjistil, nejlepšími partnery jilmových hůlek jsou kouzelníci z mudlovských rodin. Pravdou je, že jilmové hůlky upřednostňují kouzelníky s jistým vzezřením, obratností v magii a určitou přirozenou důstojností. Ze svých zkušeností znám jilm jako dřevo, jež dělá nejméně chyb a hloupých omylů a vyčarovává ta nejkrásnější kouzla a zaříkadla. Jsou to složité a důmyslné hůlky, které, jsou-li ve správných rukou, jsou schopny čarovat na velmi vysoké úrovni (což je opět činí velmi žádanými v řadách těch, kdo podporují myšlenku čistokrevnosti). Majitelé:  Lucius Malfoy

Kaštan

Toto je nejzajímavější, mnohotvářné dřevo, jehož charakter velmi závisí na jádru hůlky, a u něhož i jeho barva spočívá na tom, jakou má povahu. Hůlky z kaštanu jsou nejvíce přitahovány čarodějkami a čaroději, kteří jsou dobří krotitelé magických zvířat, těmi, kteří jsou zběhlí v bylinkářství, a těmi kdož jsou letci od přírody. Nicméně pokud je u kaštanové hůlky použita za jádro blána z dračího srdce, může najít zalíbení v těch, kteří jsou obklopeni luxusem a množstvím věcí a  jsou méně svědomití, než by měli být vzhledem k tomu, co všechno mají. Naopak, tři nejúspěšnější hlavy Starostolce vlastnily kaštanovou hůlku s jádrem z jednorožce, neb tato kombinace nalézá zálibu v těch, kdo se zabývají všemi druhy práva. Majitelé: Petter Pettigrew, profesor Kettleburn

Lípa stříbřitá

Toto neobvyklé a velmi atraktivní dřevo bylo ve velké módě v devatenáctém století. Bylo tak žádané, že poptávka brzy přerostla nabídku a neseriózní výrobci hůlek pak barvili podprůměrná dřeva ve snaze podfouknout své zákazníky. Důvod, proč byly lipové hůlky tak žádané, spočívá nejen v tom, že jsou skutečně výjimečně krásné, ale také v tom, že mají pověst nejlepších hůlek pro jasnovidce a ty, zručné v nitrozpytu, což pochopitelně dávalo majiteli hůlky z lípy stříbřité značnou prestiž. Když byla poptávka na svém vrcholu, výrobce hůlek Arturo Cephalopos prohlásil, že spojitost mezi stříbřitou lípou a jasnovidstvím je “pouze lží šířenou takovými obchodníky, jako je Gerbold Ollivander (což je můj dědeček), kteří přeplnili své dílny lipovým dřevem a teď se ho snaží výhodně zbavit.” Ale Cephalopos byl pouze povrchní a nedbalý výrobce hůlek a ignorant, a proto nikoho, jasnovidce či nikoliv, nepřekvapilo, když zkrachoval.

Líska

Jsou z ní velmi citlivé hůlky, které často odrážejí emocionální hladinu svého majitele, proto s nimi mohou nejlépe zacházet ti, kteří rozumí svým pocitům a dokážou je ovládat. Ti ostatní by si na takové hůlky měli dávat pozor, obzvláště pokud byl jejich majitel naštván či zažil nějaké životní zklamání, neb lísková hůlka takovou energii vstřebá a může ji kdykoliv vybít. To pozitivní na této hůlce, co tyto menší nepříjemnosti plně vynahrazuje, je její schopnost nevídané magie, pokud se dostane do rukou někoho šikovného, a také to, že je naprosto oddána svému majiteli, což občas vyústí v její “zvadnutí” na konci jeho života (to znamená, že vypotřebuje všechnu svoji kouzelnost a odmítne provádět jakákoliv další kouzla, pro nápravu čehož je často nutné vyndat jádro a vložit ho do nového obalu, pokud má být hůlka zachována. Pokud je však jádro z žíně jednorožce, není tu žádná naděje – hůlka v podstatě zemřela). Lískové hůlky mají také jedinečnou schopnost hledat podzemní vodu a vysílají stříbrné, kapkovité obláčky, pokud minou skrytou studnu či pramen.

Modřín

Pevný, odolný a v teplých barvách, takový je modřín, jehož dřevo bylo dlouho ceněno pro svůj příjemný vzhled a moc. Jeho pověst jako dřeva přímo přetékajícího odvahou a vírou ve svého partnera zajistila, že poptávka po něm vždy převýšila nabídku. Ačkoliv po této hůlce všichni přímo prahnou, je velmi složité vyhovět jejím požadavkům na správného majitele a je mnohem těžší ji ovládat, než by se na první pohled zdát. Přišel jsem na to, že hůlky z modřínu jsou skrytých talentů a nečekaných efektů, kterýžto popis se také skvěle hodí na jejich ideálního vlastníka. Často se stává, že kouzelníci či čarodějky hodící se k modřínové hůlce neodhalí plný rozsah svých schopností, dokud jim tato hůlka není přidělena, poté se z nich však stane velmi neobyčejný pár.  Majitelé: Celestýna Warbecková

Olše

Dřevo z olše je nepoddajné, zjistil jsem, že ideální majitel by tudíž neměl být tvrdohlavý či umíněný, ba naopak nápomocný, ohleduplný a co nejvíce sympatický. Ačkoliv mnoho hůlek hledá pány podobných vlastností jako ony samy, olše je neobvyklá tím, že spíše touží po povahách, které nejsou-li jejím přímým opakem, tak se alespoň výrazně odlišují. Pokud se pro hůlku z olše najde dobrý majitel, stane se z ní velkolepý a věrný pomocník. Ze všech typů hůlek je olše nejlepší na non-verbální zaklínadla, tudíž pasuje nejlépe k čarodějkám a čarodějům na těch nejvyšších úrovních. Majitelé: Quirinus Quirrell

Osika

Hůlkově kvalitní osikové dřevo je bílé a jemnoleté, a také drahé u všech výrobců hůlek díky jeho podobnosti se slonovinou a jeho časté vynikající abilitě ke kouzlení. Pravý majitel osikové hůlky je často skvělým duelistou nebo k tomu byl alespoň předurčen, neboť osiková hůlka se hodí zejména k bojové magii. Nechvalně známý a tajnůstkářský zápasnický klub z osmnáctého století, který se přezdíval „Stříbrné oštěpy,“ byl známý tím, že přijímal pouze vlastníky osikových hůlek. Podle mých zkušeností bývají vlastníci hůlek z osiky sebevědomí a odhodlaní, a nejčastěji zaujatí novými výzvami a řády; toto je hůlka revolucionářů.

Sekvoj

Jsou pouze malé zásoby hůlkově kvalitní sekvoje, přesto je po ní trvalý zájem, neboť se říká, že svému majiteli přináší štěstí. Jak to však obvykle s povídačkami o hůlkových dřevech bývá, pravda je v nich tak trochu naruby – sekvojové hůlky sami o sobě štěstí nenosí, avšak jsou přitahovány k čarodějkám a čarodějům, kteří již mají obdivuhodnou schopnost dopadnout na obě nohy, vybrat si to správné rozhodnutí, neštěstí využít ve svůj prospěch. Spojení takovéto čarodějky či kouzelníka se sekvojovou hůlkou je vždy zajímavé, a když někdo takový opustí můj obchod, většinou očekávám, že brzy uslyším o jeho neuvěřitelných kouscích.

Smrk

Nezkušení hůlkaři o smrku často prohlašují, že je velmi zapeklitým dřevem k výrobě hůlek, ale tím pouze dávají najevo vlastní hloupost. Je pravdou, že práce se smrkem vyžaduje obratnost, neb dává vzniknout hůlkám, jež velmi špatně spolupracují s opatrnými a nervózními povahami, a které se stávají vysloveně nebezpečnými, jestliže padnou do nemotorných rukou. Hůlky ze smrku vyžadují ruku pevnou, neboť se zdá, že mají často vlastní představu o tom, k jaké magii by měli být používány. Pokud však smrková hůlka potká správný protějšek – který, jak jsem doposud zažil, je většinou troufalým vrhačem kouzel s dobrým smyslem pro humor – pak se z ní stane ten nejlepší pomocník, nesmírně věrný svému majiteli a schopný produkce mimořádně okázalých a dramatických efektů.

Sykomora

Hůlky ze sykomory jsou zvědavé a rády získávají nové zkušenosti, tudíž mohou poněkud ztratit na síle, pokud jsou používány k obyčejným každodenním věcem. Je takovou nebezpečnou výstředností těchto nádherných hůlek, že pokud se již dlouho “nudí”, mohou samovolně vzplanout, a již mnoho čarodějek a kouzelníků, kteří se po dosáhnutí středních let rozhodli někde v klidu usadit, bylo poněkud vyvedeno z míry, když jim jejich, doteď spolehlivá hůlka, najednou vzplanula v ruce poté, co ji naposledy požádali, aby jim přinesla bačkory. Z toho lze vyvodit,že ideálním majitelem této hůlky bude někdo, kdo je zvědavý, dobrodružný a chvilku nepostojí na místě. Pokud takového majitele nalezne, dokáže projevit neobyčejnou schopnost učení a přizpůsobivosti, která ji právem řadí mezi nejdražší hůlky světa.

Tis

Tisové hůlky se vyskytují poměrně vzácně a stejně tak jejich ideální partneři bývají poněkud zvláštní, později se však většinou proslaví. Tisová hůlka prý obdaruje svého držitele mocí nad životem a smrtí, což se však dá říci o každé hůlce. Přesto má tis poměrně temnou a strašidelnou pověst v oblasti soubojů a vrhání kleteb. Bylo by však nefér říci (jak někteří, v hůlkařství nezběhlí, činí), že majitele tisových hůlek láká černá magie více než jiné. Čarodějka či kouzelník vlastnící hůlku z tisu se mohou stejně dobře prokázat jako nezdolní ochránci druhých. Hůlky vyřezané z tohoto, nejdéle dožívajícího se dřeva, byly nalezeny jak v rukách hrdinů, tak zlosynů (a zlodcer). Na hrobech majitelů tisových hůlek často stojí stromeček vyrostlý z čarodějovy hůlky, která tak chrání místo posledního odpočinku svého vlastníka. Co mohu z vlastních zkušeností potvrdit je, že tisové hůlky si nikdy nevybírají obyčejné či bojácné partnery. Majitelé: Tom R. Raddle

Topol

“Pokud hledáš bezúhonného člověka, rozhlédni se nejprve mezi topoly,” znělo proslulé rčení mého dědečka, Gerbolda Ollivandera, a musím říci, že moje vlastní zkušenosti s topolovými hůlkami a jejich majiteli to nemohou nic než potvrdit. Zde máte hůlku na kterou se dá spolehnout, zásadovou, vládnoucí mocnou a stálou silou, hůlku, která nejraději pracuje s čarodějkami a čaroději, kteří před sebou mají jasnou morální vizi. Mezi hůlkařskými maloobchodníky se vypráví starý, otřepaný vtip, že hůlka z topolu si ještě nikdy nevybrala žádného politika, ale tím akorát dokazují svoji žalostnou neznalost – hned dva úspěšní ministři kouzel, Eldritch Diggory a Evangeline Orpington, vlastnili ušlechtilé, Ollivanderovské hůlky z topolu.

Trnka

Trnka, což je velmi neobvyklé hůlkové dřevo, má pověst dřeva, dle mého názoru i zasloužilou, které se nejvíce hodí k válečníkům. To nemusí nutně znamenat, že se její vlastník zabývá černou magií (ačkoliv je nepopiratelné, že ti, kdo tak činí, si užívají nesmírnou moc trnkové hůlky); trnkové hůlky lze najít stejně dobře u bystrozorů, jako u obyvatel Azkabanu. Je to jeden ze zvláštních rysů trnkového keře, který je obrněn zákeřnými trny, že nejsladší plody plodí po těch nejtvrdších zimách, a hůlky vyrobeny z jeho dřeva zřejmě potřebují nejdříve projít nebezpečím a strádáním se svými majiteli, aby se k sobě skutečně připoutali. Vzhledem k této podmínce se trnkové hůlky stanou tak loajálními a spolehlivými, jak jen by si jeden mohl přát. Majitelé:  Dle legendy hůlka Sira Cadogana

Třešeň

Hůlky vyrobené z tohoto, pro výrobu hůlek velmi neobvyklého dřeva bývají často obdarovány podivnou silou, která je nejvíce ceněna studenty z kouzelnické školy Mahoutokoro (mahou 魔法 – čaroděj, tokoro 所 – místo, pozn. překl.) v Japonsku, kde ti, kdo vlastní takovou hůlku, mají velkou prestiž. Západní zákazník by měl zapomenout na veškeré představy, že díky růžovým květům ze živého stromu jsou třešňové hůlky frivolní či na ozdobu, hůlky dělané z třešňového dřeva mají opravdu smrtící sílu. Je vcelku jedno, jaké má jádro, avšak pokud je použita blána z dračího srdce, hůlka by nikdy neměla padnout do rukou čarodějky či kouzelníka, kteří nemají výjimečně silnou sebekontrolu a sílu mysli. Majitelé: Mary Cattermolová, druhá hůlka Nevilla Longbottoma

Vavřín

Říká se, že hůlka z vavřínu není schopna podlosti, ale poznal jsem hůlky, jež na cestě za slávou (na kterou se majitelé těchto hůlek často vydávají) dokázaly vyčarovat mocná a někdy i smrtící kouzla. Někdy jsou označovány za vrtošivé, ale to k nim není spravedlivé. Vavřínové hůlky pouze nesnesou lenost ve svém majiteli, a pokud ji v něm naleznou, často se nechají snadno a dobrovolně odejmout. Pokud se tak nestane, pak se ke svému partnerovi přimknou navždy, nejvýraznějším projevem čehož je, že jsou schopny přivolat nečekaný zásah blesku, pokud se je nějaký čaroděj či čarodějka pokusí ukrást.

Vinná réva

Staří druidové považovali vše s dřevěným stonkem za strom a vzhledem k tomu, jak neobyčejným hůlkám dává víno vzniknout, v této starobylé tradici s radostí pokračuji. Vinné hůlky jsou velice neobvyklé a mne velmi překvapilo, když jsem zjistil, že se jejich partnery většinou stanou ty čarodějky a kouzelníci, jež často hledají v životě nějaký hlubší smysl, mívají neobyčejné představy a často překvapí i ty, kdo si mysleli, že je znají. Víno je velmi přitahováno k těm, jejichž charakter skrývá nějaké nepoznané hloubky. Zjistil jsem, že hůlky z vína jsou obzvláště citlivé, co se hledání toho pravého partnera týče. Důvěryhodné zdroje tvrdí, že tyto hůlky provádějí magické efekty už jen při vstupu jejich ideálního majitele do dveří obchodu, a já sám jsem toho byl dvakrát svědkem. Majitelé: Hermiona Grangerová

Vlašský ořech

Pokud se čaroděj či čarodějka zdá být vysoce inteligentní, je jemu či jí nejdříve nabídnuta na vyzkoušení hůlka z ořechu, neboť v devíti z deseti případů se toto spárování povede. Ořechové hůlky bývají často nalezeny v rukou kouzelnických vynálezců a průkopníků. Je to ušlechtilé dřevo a je neuvěřitelně přizpůsobivé a všestranné. Jen jedno varování: ač jsou některá dřeva obtížně ovládnutelná a mohou odmítat provést kouzla, jež se odklánějí od jejich přirozenosti, jakmile jednou někdo ovládne ořechovou hůlku, bez námitek provede cokoliv, co si bude její majitel přát, tedy za předpokladu, že je patřičně chytrý. Tím se stává takřka smrtícím nástrojem v rukou kouzelníka či čarodějky bez svědomí, a oba se od sebe budou učit jen tomu nejhoršímu. Majitelé: Bellatrix Lestrangeová

Vrba

Vrba je poněkud neobvyklým hůlkovým dřevem s léčivými schopnostmi, a jak jsem si povšiml, její ideální majitelé bývají v určitém směru (většinou nepodstatněle) nejistí, ač se mohou pokoušet to skrýt. Ačkoliv mnoho sebejistých zákazníků trvá na tom, že si vyzkouší vrbovou hůlku (zvábeni jejím krásným dřevem a pověstí perfektní hůlky pro pokročilejší, neverbální magii), mé vrbové hůlky si vždy vybrali ty, jenž v sobě skrývali velký potenciál, namísto těch, co si mysleli, že se již nemají mnoho co naučit. V mé rodině vzniklo takové pořekadlo, že “ten kdo má cestu nejdelší bude s vrbou rychlejší”.  Majitelé: Lily Evansová, druhá hůlka Rona Weasleyho

 

Originální text od J.K. Rowlingové.
Zdroj textu v původním jazyce a náhledového obrázku:
https://www.pottermore.com/writing-by-jk-rowling/wand-woods
Duševní vlastnictví překladů vlastních jmen, názvů a pojmů patří pánům Pavlu a Vladimíru Medkovým.

Podobné články

149 komentářů k Hůlková dřeva

 • Jé, moje dřevo! Děkuji moc 🙂 Sice bych neřekla že jsem na svůj věk moudrá (max. tak chytrá jak rádio), ale překlad se mi moc líbí. Díky, díky, díky 😀

  • Já děkuji tobě za přečtení a milý komentář 😉 Kéž by vás bylo víc! Lidé chodí, ale nekomentují, ať si již myslí cokoliv…

 • Tak dobře, já komentuji, že si myslím jenom to nejlepší. Tenhle článek je super! Svého času jsem si jej pozorněji prohlížela v originále a našla v něm pár (pro mě) dost zapeklitých slovních obratů, s nimiž jste si ovšem neuvěřitelně poradily. Všechna čest! Mám děsnou radost, že jste se do Hůlkových dřev pustily, a držím palce!

 • Paráda, díky:-)

 • Super článek jako vždycky 🙂 Jestli to nebude vadit, tak tady udělám menší reklamu: Pokud máte na začátku prázdnin čas, tak určitě zajeďte do Chotěboře na Festival fantazie. Je tam linie o Harrym Potterovi plná přednášek, workshopů… http://amber.festivalfantazie.cz/porady.php

 • Nie som na pottermore, čítavam si to len pre zaujímavosť, preto neviem a chcela by som sa spýtať, či je medzi prútikovými drevami aj breza, ďakujem.

  • Teki

   Ne, břízu jsem tam nenašla, to mě mrzí… Na Pottermore je test, ve kterym ti pan Ollivander vybere hůlku, co se k tobě nejvíc hodí, tak ho můžeš zkusit, je to docela zábavný. A hlavně jsou tam jenom hůlky z těch popsanejch dřev.

   • Ahoj, vidí, že tento komentáře je už o něco starší, a tak doufám, že si ho všimneš. Nemůžu ten test najít, prosím Tě, mohla bys mi poradit, kde ho najdu?

    • Test na svou hůlku najdeš na Pottermore v Příčné ulici, když vejdeš do Olivanderova obchodu. Předpokládám, že jsi na Pottermore zaregistrovaná… 🙂 😉

 • To len preto som sa spýtala, lebo som niekde čítala, že Rowlingová povedala, že je z toho dreva vyrobený Snapeov prútik, čo sa mi zdalo zvláštne, tak som bola zvedavá. Ale inak ďakujem. Jedného dňa sa tam určite prihlásim.

  • Teki

   Myslím, že J.K. ještě veřejně neoznámila, co má Snape za hůlku. Jsou tu nějaký teorie, že je to bříza, protože to někdo odvodil z keltského stromového horoskopokalendáře, který prý měla Rowlingová na stránkách. Ale jak víme, hůlky si nevybírají své pány podle data narození, ale podle vlastností, takže myslím, že to bříza nebude a na odhalení tajů ze Snapeova soukromí si ještě budeme muset počkat. Uřčitě to ale bude nějaké z dřev, o kterých už Rowlingová napsala.

 • Skvělý překlad akácie! Byla jsem popravdě hodně zvědavá, jak by ty věty asi měly být správně česky, protože mi to vždycky znělo trošku kostrbatě 🙂 . Děkuju za překlad a abych trošku přispěla do diskuze, podle mě by Snape mohl mít hůlku z ebenu, ale ještě se nechám překvapit.

 • Tak moje ségra by mít hůlku z černého ořechu mít nemohla.

 • Strašně moc děkuju, že jste se pustili i do téhle sekce. Mně osobně přišel anglický text hodně krkolomný a nesrozumitelný, sama bych si dobře přeložit nedokázala.
  Tak ještě jednou díky.

 • Neměl trnkovou hůlku Malfoy?

 • Nešlo by ke každému dřevu uvést pár příkladů lidí, kteří takovou hůlku mají? Pokud je to samozřejmě známo. Předpokládám, že u většiny lidí z knížek nikdo neví jakou hůlku mají. Ale docela by mě to zajímalo.

  • Teki

   Dobrý nápad, na Potter Wiki je tabulka hůlek a jejich vlastníků, a to musí být dobře, protože Potter Wiki ví úplně všechno. Píšu si do úkolníčku: připsat ke každému dřevu lidi, kteří z něj mají hůlku… =)

 • Eban – to nám mohlo byť jasné, že to bude “vražedný” prútik. Ďakujem za preklad, som rada, že je to tu opäť v plnom prúde.

 • Evellin

  Ahoj, jako vždy skvělý překlad Tut, 🙂 jen jsem se chtěla zeptat – nebylo v knížce nějaké pořekadlo “bezová hůlka, chudoby půlka”? Jestli to náhodou není ono…
  Jinak vážně pěkný překlad
  Linn

 • Myslím, že to bylo ,, – neštěstí půlka,” ale jistá si nejsem. Původní článek ovšem obsahuje jenom tu informaci, že se s nimi nedaří a já nevím, jestli to třeba není původní znění té české překladové verze. Třeba jen chtěli, aby se to rýmovalo 🙂

 • Evellin

  Tak jsem povolala na pomoc svůj sedmý díl HP a je tam “chudoby půlka” a souhlasím, podle mě je to jen zrýmovaně přeloženo. Ale k pořekadlu se to rýmování hodí 🙂

  • Tutanchanup

   Já se většinou snažím, aby se má pořekadla rýmovala, tady je v originále psáno “wand of elder, never prosper,” což se mi anglicky přečteno zrovna dvakrát nerýmuje (alespoň když dodržuji anglickou výslovnost), takže mě to, když jsem to překládala – což bylo asi před dvěma měsíci – nějak nenapadlo, že se to má rýmovat… ale je to pravda. Tak já zkusím něco vymyslet, až mě něco napadne, tak to změním 😉
   Jinak za pochvalu velmi děkuji ;-D

 • Evellin

  Díky moc Tut, skvělý překlad! 🙂

 • Na tenhle článek jsem čekala! Je super, jen tu ještě není “moje” dřevo 😀

 • A kdy se asi chystáte přeložit vine (pokud vím tak vinná réva)

  • Tutanchanup

   Někdy.
   Ale na tom kdy ji přeložím skutečně nezáleží. Spíše na tom, kdy jí vydáme. Pro přehled, momentálně mám přeložená dřeva naplánovaná až do poloviny listopadu, takže někdy tak 😉

 • Rowlingová chystá další film ze světa Harryho Pottera!!!
  http://fanzine.topzine.cz/j-k-rowlingova-chysta-novy-film-ze-sveta-harryho-pottera

 • Evellin

  Jů, opět krásný překlad a zajímavé dřevo! 🙂

 • Evellin

  Moc pěkný překlad, už jsem se začínala bát, že blok dočasně zamrznul, ale to se, doufejme, nechystá 🙂

  • Tutanchanup

   Poprvé jsem vlastnoručně vydala vlastní článek! Jaj! Říkala jsem si, že bych se o svá hůlková dřeva měla taky postarat /;-)
   Ale je to věda… běda.

 • Jsem šíleně ráda, že blok pokračuje! Mám totiž nepříjemnou vlastnost, že kam vlezu, tam se autoři po dlouhé době rozhodou skončit 😀 V každém případě, rozhodně tady nekončete, hlásím se jako další pravidelný návštěvník! 😀

 • Super překlad 🙂 Akorát mám pocit, že “Gregorovitch” je v knížkách jako “Gregorovič”.

 • Evellin

  Pěkný překlad Tut 🙂

 • Evellin

  Parádní překlad! To pořekadlo se mi moc líbí!

 • Překlad je přímo úžasný! 🙂
  Chtěla bych se zeptat, zda už máte přeložené břízové dřevo a pokud ano, kdy by se tady (jen orientačně) mohlo objevit. Děkuji za informaci.

  • Tutanchanup

   Obávám se, že bříza se v hůlkových dřevech nevyskytuje. Už jsme to tady někde řešili, kdyžtak pohlédni výše.

 • Hezký překlad 🙂
  Jinak já pořád čekám na modřín, vždycky se těším a ono furt nic 😀

 • Prosím, mohli by jste také napsat k dřevům jak se řeknou anglicky? Děkuji za případné vyslyšení, jinak se mi článek a ostatně celé stránky strašně líbí 😉

 • Už se těším až tu bude líska 🙂

 • Evellin

  A moje dřevo je tady! Supeer! 😀

 • Ahoj, chtěla jsem se zeptat: když mi dojde e-mail z pottermore, a stojí tam, že k dokončení registrace stačí kliknout na jeden odkaz, nejde mi to. Poradíte mi prosím?

  • Teki

   Ahoj, na tvůj komentář jsem přišla až dnes, asi už jsi problém vyřešila… jestli ne, mrzí mě to, ale nevím, co by to mohlo být. Napadají mě samozřejmě takové věci, jako problémy s připojením, ale jinak nemůžu pomoct…

  • Asi už píšu pozdě, ale mě můj první účet na Pottermore nešel, jelikož jsem na odkaz neklikla do 24 hodin. Možná máš stejný problém.

 • Salvete mí drazí!
  Chtěla bych se pouze zeptat, zda plánujete někdy v blízké budoucnosti přidat dřevo tisové, protože jej zde dosud nevidím a celkem by mě zajímalo.

 • Teki

  Ahoj, plánujeme přeložit všechna dřeva. I tisové. Nové odstavce v tomto článku přibývají každé úterý, tak bedlivě sleduj aktuality a jednou se určitě dočkáš 😉

 • bohovský článok :O pokračujte 🙂 mimochodom mám dogwood (drin) takže som spokojná 😀

 • wohou! dragon a jilm a slytherin :33 inak super článok, fakt 🙂

 • modrín, jadro: dragon a nepodajnná :OO <3 a slytherin <333 supeer :3

 • Ahoj:)
  jak se mám registrovat abych si mohla vybrat kolej a plnit úkoly????
  jsem ráda za každou pomoc 🙂

 • Je to dobré, ale ty dřeva už mě moc neberou. Článek o Lupinovi – to byla BOMBA!!!

 • Díky za bezvadný překlad! Přidat ke každému dřevu postavu, která z něj má hůlku je skvělý nápad 🙂

  • Tutanchanup

   Děkuji, a děkuji také tomu čtenáři, co to kdysi navrhl. Naneštěstí ne u všech hůlek je znám nějaký majitel z knižek. Ale třeba se s přibývajícími články o postavách dozvíme více 😉

 • Jako vždy bezvadný překlad. A ty postavy jsou taky super. Díky moc 😉

 • Jupíí, konečně moje dřevo 😉 Ja věděla že se dočkám ;-D

  • Tutanchanup

   XD Já si ho tak dlouho nechávala až na konec.

   Teď si musíme dát všichni pozor, aby se z tebe nestal další lord Voldemort.

   • To si teda dejte!! 😉 Ale vzhledem k tomu, že jsem v Nebelvíru… na Voldyho se necítím 😉

 • Ahoj, táto stránka je tá najlepšia o Harrym Potterovi, akú som kedy čítala…aj keď vaše české názvy mi moc nevoňajú, myslím že naše sú lepšie, slovenské (môj názor, teraz sa nechcem hádať, a nemyslím tým nič v zlom). Ale v každom prípade táto stránka je skvelá a je vynikajúce, že ste ju založili (a že sa vám to všetko chcelo prekladať 😀 ) 🙂

  • Hesiona

   Děkujeme za pochvalu 🙂 Co se těch názvů týče, jde o zvyk. Mně osobně se třeba mnohem víc líbí nitrozpyt a nitrobrana než slovenská oklumencia 🙂

 • Ohh :33 Černý ořech … jedna z nejvěrnějších a nejpůsobivějších hůlek se zvláštními vlohami pro všechny způsoby zaklínání. :33 Teď už ji jen koupit.. 😛 😀

 • Wow.. nechápu jak JK dokázala něco takového vytvořit 🙂 Celý svět, tolik postav a ještě tohle 🙂 A myslím že hůlka od Draca k němu perfektně sedí 😉 Draco forewa ♥ 🙂 😀

 • Fakt úžasný článek!!! 🙂 tolik druhů hůlek 😀 Byl by super nějakej článek o magických předmětech v hůlkách. Krom fénixova pera, žíně z jednorožce nebo blány z dračího srdce, třeba o nějakých neobvyklých, třeba jako má Fleur ten vílí vlas atd. 🙂

 • Jen taková otázka…má tu ještě někdo hůlku z habrového dřeva? 🙂 ~8-)

 • Hesiona

  Já mám jasanovou 🙂

 • Evellin

  Líska – nic exotického, ale vlastnosti sedí 🙂

 • Myslím, že ten test u Ollivandera je super 🙂 konkrétně mám habrové dřevo, pero z fénixe, 11palců dlouhou a překvapivě svižnou 🙂 a myslím, že se ke mě hodí ~8-)

 • Senzace, díky moc za překlad!!! 🙂

 • Má tu ještě někdo kromě mě bezovou hůlku? 😀

 • Hádám, že mahagon asi v hůlkových dřevech vůbec není (což mi přijde docela zvláštní, někde jsem četla, že právě ten měl James Potter, ale nejsem si úplně jistá)…? 😀

  • Ano, potvrzeno přímo z knihy- Harry Potter a kámen mudrců- J. K. Rowling- str. 82- odstavec 1.- 1. řádek. James Potter měl mahagonovou hůlku 🙂

 • Wow!!!:O

 • Já bych chtěla dub a žíni z jednorožce.

 • BlazenHP

  Vynikající překlad. Pro mě je jasná osika, žádné jiné dřevo se ke mě tak nehodí. Myslím, že k prof. McGonagallové jasně patří jedlová hůlka… A Snape, no, nevím. Myslím, že se k němu hodí vrba nebo eben.

 • Mohl by mi někdo napsat jak se dostanu k tomu hulkovymu testu?!?

  • Teď už nějak. Dřív byl ten test na Pottermore, ale po nedávné aktualizaci se stránka změnila a ten test už tam není. Možná by jsi našla nějaké testy na internetu, ale tam by to asi nebylo nic moc. Nejkvalitnější testy jsou od Rowlingové.

 • Mám jen malý dotaz. Někde mi vyšlo že mám růžové dřevo. Stejně jako Fleur Delacourová. Neví někdo o tem dřevě něco? moc děkuji za odpověď.

 • Hesiona

  Rosewood is a general term to refer to about a dozen species of tree in the genus Dalbergia, prized for their visually pleasant timber. This wood has a strong sweet smell, which persists over the years, explaining the name “rosewood”,[1] and is commonly used in furniture and instrument-making. In the wizarding world, rosewood is also sometimes used as a wand wood.

  Z herbáře:
  Rostouc v pralesích Brasilie, dalbergie černá dává tak zvané brasilské dřevo růžové, oblíbené zejména v Anglii. Růžovým slove odtud, že, jsouc proniknuto libovonnou silicí, vydává – zvláště je-li čerstvě nařezáno – růžovou vůni. Ostatně jest toto dřevo barvy červenohnědé s četnými tmavými čárkami, vyniká velikou tvrdostí a dá se dobře hladiti.

  Kouzelné vlastnosti bude potřeba dohledat na různých potterovských stránkách.

  • Hesiona

   Rosewood – Rosewood is graceful and will complement phoenix feathers, unicorn hair, veela hair, and fairy wings nicely. However, other cores end up at odds with the wood.

   Je to vděčné dřevo a dobře se doplňuje s jádrem z peří fénixe, z žíně jednorožce, vílím vlasem nebo křídlem. S jinými jádry se bohužel nesnáší.

   Nepotterovské stránky jej uvádějí jako dřevo ženského charakteru, které čerpá z elementu ohně. Používá se pro léčebná a ozdravná kouzla, především netělesných neduhů, duchovní rituály a kouzla spojená s láskou. Výborně se hodí pro věštění, je vysoce spirituální a povzbuzuje intuici.
   Je to jeden z největších stromů na světě, spojuje nebe a zemi. Je symbolem vytrvalosti a síly pro ty, kdo hledají spojení fyzična s duchovními oblastmi.

 • Jéé. Moc děkuji. Hraji jednu hru a tam my vyšla hůlka s růžového dřeva, 14 palců a žíněň s jednorožce. Moc děkuji.

 • Ambo

  Je tu ještě někdo osikáč? Protože jsem strávil opět dopoledne čtením tohoto dech beroucího překladu a opravdu nic se ke mne nehodí víc jak právě osika. Že bych byl sám… 😀

 • Aurora

  😀 Nazdárek, Tut. Radši ani ne, protože ty taky patříš k havraspárské smečce, takže bys mi asi moc nepomohla 😀 A co se tebe týče, Ambo, kašlu na noční souboj. Zakleju tě hned!!! Radši si hlídej nos 😀 a všechny ostatní části těla. Raraši umí být nebezpeční. Zvláště ti ukecaní 😀

  • Ambo

   Pro Merlinovy rány že já něco říkal 😀 A když už jsme u toho vyhrožování…líbil se ti ten minulej kozlí ocásek? Prej Pomfreyová pěkně řádila 😀

 • Aurora

  Jo, ale poradila si s tím, zatímco se tebe týče, musí ještě něco doladit . . . prý ještě vykašláváš kočičí chlupy, Ambo 😀 McGonagallová mi za to ani nenapařila školní trest 😀 Já se řídím pravedlem: Nenech se chytit!!!! 😀

 • Prosim koknete se tam ⬆⬆⬆⬆⬆

  P.S. vim, ze se to nehodi na stranky o HP, ale ja to proste davam vsude

 • Jo a jeste budu otravovat – nevite nekdo kde bych mohla najit test ( jakou bych mela hulku) dik 😉

 • Ambo

  Zabrousíme na chvilku do reality – po dvou měsících mi KONEČNĚ přišla replika bezové hůlky, je dlouhá cca 12 palců a je fakt božská jako z filmu, máte pocit opravdové hůlky, ó Merlin díky, obědnáno z E-bay ~8-) Co vy? Máte též nějakou potterovskou relikvii? A možná i budu mít řetízek relikvií smrti, ale to předbíhám 😉

  • Aurora

   😀 Taky uvažuju nad hůlkou, ale nejdřív chci Křiklanovy přesýpací hodiny 😀 A taky chci kravatu (nebelvírskou 😀 )

   • Ambo

    Zkus to přes ten E-bay, sice je to v eurech (samosebou to platíte v korunách ČR) ale dost levný a obří výběr, fakt. Třeba jedna teplika stála 124 € a hned pod tím to samí za 30 € :”D

  • Mám přívěsky na krk (obraceč času, relikvie, nebelvirskej znak a znak Bradavic). Pak mám úplně super karty z limitované edice. To je tak všechno… Pak něco vlastnoručně vyrobeného (klubenka,…). Ale chtěla bych kravatu. Nebo nějaké nebelvirske tričko (to jak měla Hermiona na oslavě v HP6 bylo super!. Na e-bay e kouknu, díky za tip 😉 ~8-)

 • James

  Sekvoj, 12 1/4 palců dlouhá, jádro z jednorožčích žíní, neohebná

 • Tak já mám jedli (což mě dost překvapilo, poněvadž se mi nezdá, že bych byla zrovna pevná ve svých rozhodnutích a měla jsný cíl – to se hodí opravdu hlavně k McGonagallové), žíni z jednorožce, 10 a čtvrt palce a solid flexibility je tuším neohebná, že? No snad na mě vlastní hůlka nebude sršet jiskry, pokud někdy změním nějaké své rozhodnutí. Ale “hůlka přeživších”, to se mi přeci jen líbí.

 • James

  Chtěl jsem doplnit informace podle pottermore
  Líska – Sibyla Trelawneyová
  Cedr – Horácio Křiklan

 • Tektzby

  No jakožto nováček se přidám.

  Dřevo – Habr
  Jádro – Struna z dračího srdce
  Délka – Třináct palců/coulů

  Podobnou vlastnil Garrick Ollivander a nebo kruvalský chytač Viktor Krum.
  Hůlka sama o sobě se vyznačuje zvýšenou švihací flexibilitou.
  Jádro ze struny z dračího srdce jí předává nejenom sílu i v těch nejokázalejších kouzlech, ale i rychlé učení hůlky samotné (zejména v temnějších uměních).

 • Ahojte,… som úplne nová a som dosť neskúsená a ešte sa tu nevyznám… Bola by som rada ak by ste mi poradili,,,, Ako zistím aký mám prútik? (húlku) To si môžem vymyslieť podľa toho popisu hore? Alebo ako? Prosím, budem rada za odpoveď… 🙂

  • Ambo

   Já jsem si jí třeba vymyslel podle mého charakteru a povahy, ale jestli to nehceš všechno číst (dřevo, jádra, pružnost & délka), můžes si udělat hůlkoví test na Pottermore, je to hned pod testem na kolej 🙂 😉

 • Prosím, vedeli by ste mi preložiť môj prútik z pottermore?

  Beech wood with a Phoenix feather core 13″ and Quite Bendy flexibility

  Ďakujem. 🙂

 • Hm, tak schvalne, je tu jeste nekdo Trickster?
  Drin, 14,5″, supple flexible (s tim si moc nevim rady), zine z jednorozce

  Mimochodem víme jake hulky meli Fred a George?

 • Víno je velmi přitahováno k těm, jejichž charakter skrývá nějaké nepoznané hloubky.

  Tak ja mám prútik z vínového dreva. A veľmi sa teším až spoznám hĺbku svojho charakteru 😀 a som rada, že mám rovnaké prútikové ako Miona :4

 • Škoda, že ani na Pottemore nie je napr. taká breza… čo sa mňa osobne týka, Pottermore mi vytrvalo ponúka jaseň, z ktorého mám aj svoj vlastnoručne robený prútik, takže… hm, celkom sedí.
  Len by ma zaujímalo… musí byť jadro prútika nutne z chvosta jednorožca, vlasu víly, pera fénixa alebo blany z dračieho srdca? Podľa mňa by sa k vytrvalejším a pokojnejším, nejakým menej nestálym prútikom pokojne dali použiť aj iné prísady, mohlo by to mať zaujímavý efekt… navyše tieto sa získavajú dosť ťažko.

 • Mně vyšel jasan a že bych byl těžko odklonitelný od svých rozhodnutí…noo.. 🙁

 • Ahoj poradíte mi prosím co mám za hůlku nejsem si jistá svým překladem:
  Elder wood with a dragon heartstring core, 12 1/2 ” and unyielding flexibility
  Your wand has chosen you, spread the word…
  Moc díky Zuzka

 • No týjo! Tak to je něco… Moc díky za překlad =-O

 • Z jakého dřeva má hůlku Severus Snape?

 • Teda, popis na mě překvapivě sedí 😮
  Skvělý překlad!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *